Софсправка
Търсене
Добави обект 02 811 7777

Информация

За нас

Специализирани области на действие на фирмата:
- инженерингово изпълнение на топлофикационни обекти за централно топлоснабдяване (проучване, проектиране, доставка, СМР, пускане и наладка на мрежи и абонатни станции)
- строително-монтажни работи, пуск и наладка на енергийни котли и спомагателни съоръжения в ТЕЦ
- проектиране, доставка и монтаж на отоплителни инсталации
- проектиране, доставка и монтаж на локални котелни инсталации с гориво - газ, нафта, мазут и въглища
- автоматизиране на енергийни обекти
- доставка и монтаж на топломерни системи
- консултации, проектиране и изпълнение на мероприятия водещи до икономия на енергия (от топла вода, пара и ел. енергия електроенергия) в промишлени предприятия
- проектиране, доставка и монтаж на вентилационна техника.

Продукти и услуги

Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни и климатични инсталации, абонатни станции и топлопреносими мрежи. Дялово разпределение на топлинна енергия (топлинно счетоводство). Сервизна дейност по отоплителни и водопроводни инсталации.
Специализирани области на действие на фирмата:

- инженерингово изпълнение на топлофикационни обекти за централно топлоснабдяване (проучване, проектиране, доставка, СМР, пускане и наладка на мрежи и абонатни станции)
- строително-монтажни работи, пуск и наладка на енергийни котли и спомагателни съоръжения в ТЕЦ
- проектиране, доставка и монтаж на отоплителни инсталации
- проектиране, доставка и монтаж на локални котелни инсталации с гориво - газ, нафта, мазут и въглища
- автоматизиране на енергийни обекти
- доставка и монтаж на топломерни системи
- консултации, проектиране и изпълнение на мероприятия водещи до икономия на енергия (от топла вода, пара и ел. енергия електроенергия) в промишлени предприятия
- проектиране, доставка и монтаж на вентилационна техника.

Другите за нас

За последните години фирмата е работила по изпълнение на следните по-важни обекти:

Наименование на обекта - година на изпълнение:

1. Доставка и монтаж на 1 бр. абонатни станции с пластинчати топлообменници за ул. Кюстендил 35 AC200/100 - 1999 г.
2. Изработване на технически проект " Реконструкция на колектори 8/13 ата стара и нова част и тръбопроводи към тях за ТЕЦ – София - Изток - 1999 г.
3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на индиректна абонатна станция с мощност 500 / 75 KW за обект: ТБ "Централна Кооперативна Банка" АД, ул. Г.С.Раковски № 103 - 1999 г.
4. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на индиректна абонатна станция с мощност 200/100 kW за обект: БУЛАРКО - 1999 г.
5. Автоматизация на 2 бр. АС - ж.к. Люлин - 1999 г.
6. Топлопреносна мрежа, монтаж и наладка на индиректни абонатни станции 300/150 kW , 200/100 kW, жилищен блок №67, ж.к. "Разсадника" гр. София - 1999 г.
7. Топлопреносна мрежа, монтаж и наладка на 19 бр. индиректни абонатни станции в ж.к. "Суха река" бл.11: бл. 217-219 и бл. 212-214 в гр. София - 1999 г.
8. Изработка на 50 бр. АС за гр. Плевен Подизпълнител на Alfa Laval – 1999 г.
9. Доставка и монтаж на 1 бр. абонатни станции с пластинчати топлообменници за Комитет по Енергетика – 2000 г.
10. Изработване на технически проект " Реконструкция на колектори 8/13 ата стара и нова част и тръбопроводи към тях за ТЕЦ - София – Изток – 1999 г.
11. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на индиректна абонатна станция с мощност 500/75 kW за обект: ТБ"Централна Кооперативна Банка" АД , ул. Г.С. Раковски – 2000 г.
12. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на индиректна абонатна станция с мощност 200/100 kW за обект: БУЛАРКО – 2000 г.
13. Топлопреносна мрежа и монтаж и наладка на индиректни абонатни станции 360/240 kW и 330/180 kW НЕК – ЕАД, София ГУП " Трафоелектроинвест" – 2000 г.
15. Доставка на съоръжения за автоматизация за дооборудване на 6 бр. абонатни станции за "Топлофикация - Габрово" – ЕнЕфект – 2000 г.
26. Проектиране, Доставка и монтаж на отоплителна, вентилационна и климатична инсталации на "Търговска лига" АД за клоновете в цялата страна – 2000 г.
29. Автоматизация на абонатна станция - Пирински проход 312В – 2001 г.
30. Топлопреносна мрежа и монтаж и наладка на индиректна абонатна станция 120/60 kW, ул. Гургулят – 2001 г.
31. Топлопреносна мрежа и монтаж и наладка на индиректни абонатна станция - Плавателен канал - 2 бр. – 2001 г.
32. Доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация на абонатна станция бул. "Витоша" 113 – 2001 г.
33. Доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация на абонатна станция ул. "Розова долина" 13 – 2001 г.
34. Автоматизиране на абонатна станция на бул. "П. Евтимий" 45-47 – 2001 г.
35. Топлопреносна мрежа 96 м. в Медицинска Академия – 2001 г.
36. Топлопреносна мрежа и абонатна станция в ж.к. Младост 3, Пролет – 2001 г.
37. Доставка и монтаж на 4 бр. Абонатни станции - "Топлофикация - Габрово" - ЦЕЕ "Ен Ефект" към ООН – 2001 г.
38. Комплектовка и монтаж на 2 бр. АС за бл.27 на ул. "Средна гора" Договор със столична община - 2001/2002 г.
39. Компановка и доставка на З бр. АС за съдебна палата Договор с "Енемона" АД – 2002 г.
40. Топлопреносна мрежа, доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 бр. абонатни станции ж.к. Младост 325, вх.4, 5, 6, 7 и 8 – 2002 г.
41. Доставка на АС , ул. Шейново 19 – 2002 г.
42. Доставка и монтаж на АС - търговска база Илиянци – 2002 г.
43. Доставка и монтаж на абонатна станция за Медодобивен комбинат – Пирдоп – 2002 г.
44. Доставка и монтаж на 4 бр. Абонатни станции за Асарел медет - на топлоносител пара – 2002 г.
45. Топлопреносна мрежа и абонатна станция за ул. "Топли дол", бл №№ 1 и 2 – 2002 г.
46. Енерго консулт инженеринг - 400 kW – 2002 г.

Уеб сайт

ТОП ОФЕРТИ