Софсправка
Търсене
Добави обект 02 811 7777

Информация

                                                

За нас

„Софийска вода” АД е първото публично частно партньорство във ВиК сектора на България. Дружеството предоставя услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на територията на Столична община, с население над 1,5 млн. души и е най-големият ВиК оператор в България.
Дружеството непрекъснато подобрява услугите за клиентите като използва най-добрите инженерни практики. За периода 2017-2021 г. са предвидени за инвестиране 209,16 млн. лв. за подобряване на ВиК системата на столицата и опазването на околната среда.
За улеснение на своите клиенти „Софийска вода” АД предоставя допълнителни услуги:
-Доставка, монтаж и пломбиране на индивидуални водомери
-Монтаж на водомери, с дистанционно отчитане
-Лабораторни услуги
-Технически услуги
-Проектиране на сградни и улични ВиК отклонения
За заявка и информация на безплатен телефон 0800 121 21, в центровете за обслужване на клиенти или на страницата на дружеството на www.sofiyskavoda.bg

Продукти и услуги

”Софийска вода” АД предоставя услугите водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води на територията на Столична община с население над 1,5 милиона души.

За контакти и информация:
Телефонен център: 0800 121 21; www.sofiyskavoda.bg
ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ НА „СОФИЙСКА ВОДА” АД

1. "Люлин" 4, бул. "П. Владигеров", бл. 442

Работно време:

08:00 - 17:00 часа

(понеделник - петък)

Приемането на плащания се извършва до 16:45 часа.

2. жк "Младост" 4, Бизнес парк София, сгр. 4, до бариерата

Работно време:

08:00 - 17:00 часа

(понеделник - петък)

Приемането на плащания се извършва до 16:45 часа.

3. ул. "Сердика" 5, НАГ, Столична община

Работно време:

09:00 - 17:30 часа

(понеделник - петък)

 Центърът обслужва само технически заявки за присъединяване към ВиК мрежа.

4. ЦУМ (партер), бул."Княгиня Мария-Луиза" 2

Работно време:

09:00 - 18:00 часа (понеделник-петък)/ 09:00 - 17:30 часа в събота

Приемането на плащания се извършва до 17:45 часа, в събота до 17:15 часа.

5. Централен офис и център за обслужване на клиенти - бул. "Цар Борис" 159

Работно време:

08:00 - 17:00 часа

(понеделник - петък)

АДРЕС ЗА ПИСМЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
„Софийска вода” АД

София, Бул. "Цар Борис III" №159 (сграда Интерпред) 

 

Уеб сайт

ТОП ОФЕРТИ