Софсправка
Търсене
Добави обект 02 811 7777

Информация

За нас

“СИМА” ООД, със седалище гр. Сапарева баня е регистрирано през 1999 година в Кюстендилски окръжен съд.“СИМА” ООД осъществява следните дейности:
-строителство
-производство на бетонови разтвори и бетонови изделия
-строителни машини и транспорт

-ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Авторемонтни услуги и сервизна дейност; проектиране и изграждане на електросъоръжения, електроуслуги, продажба и търговия на стоки от собствено производство, а също и на строителни материали, промишлена и битова електроника, електрическа техника, машини и съоръжения, резервни части, бояджийски и строителни работи; производство на бетон и бетонови изделия, строителна механизация, строително монтажна и ремонтна дейност

-Дружество “СИМА” ООД е специализирано в извършване на земно-изкопни работи, изземване и транспорт на земни маси на различни разстояния, изграждане на хидротехнически съоръжения, язовирни стени, канализационни и водопроводни мрежи и др., извършва и всички видове строително - монтажни работи.

-Производствената база е разположена на 20 000 м3

-Дружеството произвежда ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ
-Бетони и разтвори
-Бетонови тръби

-Предлага се транспорт и лабораторен контрол

-Изграждане на водопроводи и газопроводи.
-“СИМА” ООД има внедрена и сертифицирана Система за производствен контрол, съответстваща на изискванията на БДС 7268-83 и БДС 9673-84 и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
-Качеството на произвежданите в “СИМА” ООД бетонови разтвори и тръби се гарантира от модерно процесорно управление, от високият професионален опит на специалистите и от постоянният лабораторен контрол.
-Рецептурните състави на произвежданите бетонови разтвори и тръби са проектирани от специалисти с голям професионален опит , съгласно стандартите в страната.
-Материалите за производството /цимент, пясък , едър добавъчен материал, химически добавки и др./ се доставят от предварително оценени доставчици с доказани качества и се придружават от свидетелство за качество и декларация за съответствие, а акредитирана лаборатория извършва непрекъснат контрол, съгласно нормативните документи, регламентиран в Системата за производствен контрол.

-“СИМА” ООД разполага с два бетонови възела с производителност 60м3/час
-Произвежда всички видове бетони от В 10 до В 35 и бетонови замазки, както и други по заявка на клиента.

I. Строителни машини :
1. Верижен багер VO-VO EC 230 - 1,4 м3 - 1 бр.
2. Верижен багер ЕО 5123 - 1,6 м3 - 2 бр.
3. Верижен багер UБ 632 - 0,5 м3 - 1 бр.
4. Колесен багер “Комацу ЕС 170” - 19,5 т. - 1 бр.
5. Багер - челен товарач “Катерпилар 432 Е” - 8 т. - 1 бр.
6. Булдозер - Т 170 - 2 бр.
7. Булдозер ДТ - 75 - 2 бр.
8. Фадрома - 200 - 1 бр.
9. Тръбоуклад - 1 бр.
10. Колесен трактор Т 150К - 1 бр.

II. Автотранспортни средства :
-Товарен автомобил “Мерцедес - 3335” - Бетоновоз - 8 м3 - 1 бр
-Товарен автомобил “Мерцедес - 3235” - Бетоновоз - 8 м3 - 1 бр.
-Товарен автомобил Камаз - бетоновоз -5м3 - 3 бр.
-Товарен автомобил Краз - бетоновоз -6м3 - 2 бр.
-Товарен автомобил “Мерцедес” - самосвал/4 - осен/ - 2 бр.
-Товарен автомобил Камаз - самосвал - 8 бр
-Седлови влекач “Мерцедес 1938 -S” - 1 бр.
-Полуремарке - самосвал 33 тона - 1 бр.
-Зил 555 - самосвал - 1 бр.
-Автокран Краз 250 ДК - 16 тона - 1 бр
-Влекач “Краз” - 1 бр.
-Бордова платформа - 40 тона - 1 бр.
-Камаз - цистерна - 1 бр.
-Авторемонтна работилница ГАЗ 66 - 1 бр.
-Микробус “Мицубиши -300” 1+7 - 1 бр.
-Товаропътнически автомобил “Форд Транзит” - 1 бр.
-Автобетонпомпа - 32 м

За произвежданите бетонови разтвори “Сима” ООД издава сертификат за качество.
Дружеството разполага с седем броя бетоновози за транспортиране на произвежданите бетонови разтвори.

Продукти и услуги

Фирма "Сима" е регистрирана като ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ със съдебно решение по Ф. Д. No І - 591 по описа за 1999 година на Кюстендилски Окръжен Съд и вписано в регистъра за търговски дружества образец 1, том 21, партида 29, страница 87

Седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул. “С. Ив. Рилски” № 5

-ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Авторемонтни услуги и сервизна дейност; проектиране и изграждане на електросъоръжения, електроуслуги, продажба и търговия на стоки от собствено производство, а също и на строителни материали, промишлена и битова електроника, електрическа техника, машини и съоръжения, резервни части, бояджийски и строителни работи;пясъкоструене; производство на бетон и бетонови изделия, строителна механизация, строително монтажна и ремонтна дейност

-Дружество “СИМА” ООД е специализирано в извършване на земно-изкопни работи, изземване и транспорт на земни маси на различни разстояния, изграждане на хидротехнически съоръжения, язовирни стени, канализационни и водопроводни мрежи и др., извършва и всички видове строително - монтажни работи.

-Производствената база е разположена на 20 000 м3

-Дружеството произвежда ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ
-Бетони и разтвори
-Бетонови тръби

-Предлага се транспорт и лабораторен контрол

-Изграждане на водопроводи и газопроводи.

-“СИМА” ООД има внедрена и сертифицирана Система за производствен контрол, съответстваща на изискванията на БДС 7268-83 и БДС 9673-84 и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. “СИМА” ООД е сертифицирана по ISO 9001.
-Качеството на произвежданите в “СИМА” ООД бетонови разтвори и тръби се гарантира от модерно процесорно управление, от високият професионален опит на специалистите и от постоянният лабораторен контрол.
-Рецептурните състави на произвежданите бетонови разтвори и тръби са проектирани от специалисти с голям професионален опит , съгласно стандартите в страната.
-Материалите за производството /цимент, пясък , едър добавъчен материал, химически добавки и др./ се доставят от предварително оценени доставчици с доказани качества и се придружават от свидетелство за качество и декларация за съответствие, а акредитирана лаборатория извършва непрекъснат контрол, съгласно нормативните документи, регламентиран в Системата за производствен контрол.

-“СИМА” ООД разполага с два бетонови възела с производителност 60м3/час
-Произвежда всички видове бетони от В 10 до В 35 и бетонови замазки, както и други по заявка на клиента.
-Фирмата предлага пясъкоструене.

I. Строителни машини :
1. Верижен багер VO-VO EC 230 - 1,4 м3 - 1 бр.
2. Верижен багер ЕО 5123 - 1,6 м3 - 2 бр.
3. Верижен багер UБ 632 - 0,5 м3 - 1 бр.
4. Колесен багер “Комацу ЕС 170” - 19,5 т. - 1 бр.
5. Багер - челен товарач “Катерпилар 432 Е” - 8 т. - 1 бр.
6. Булдозер - Т 170 - 2 бр.
7. Булдозер ДТ - 75 - 2 бр.
8. Фадрома - 200 - 1 бр.
9. Тръбоуклад - 1 бр.
10. Колесен трактор Т 150К - 1 бр.


II. Автотранспортни средства :
-Товарен автомобил “Мерцедес - 3335” - Бетоновоз - 8 м3 - 1 бр
-Товарен автомобил “Мерцедес - 3235” - Бетоновоз - 8 м3 - 1 бр.
-Товарен автомобил Камаз - бетоновоз -5м3 - 3 бр.
-Товарен автомобил Краз - бетоновоз -6м3 - 2 бр.
-Товарен автомобил “Мерцедес” - самосвал/4 - осен/ - 2 бр.
-Товарен автомобил Камаз - самосвал - 8 бр
-Седлови влекач “Мерцедес 1938 -S” - 1 бр.
-Полуремарке - самосвал 33 тона - 1 бр.
-Зил 555 - самосвал - 1 бр.
-Автокран Краз 250 ДК - 16 тона - 1 бр
-Влекач “Краз” - 1 бр.
-Бордова платформа - 40 тона - 1 бр.
-Камаз - цистерна - 1 бр.
-Авторемонтна работилница ГАЗ 66 - 1 бр.
-Микробус “Мицубиши -300” 1+7 - 1 бр.
-Товаропътнически автомобил “Форд Транзит” - 1 бр.
-Автобетонпомпа - 32 м

Другите за нас

По-значими строителни обекти, изпълнени от ”СИМА” ООД и отразяващи нейната специализация, квалификация и опит:
-Надграждане на сгуроотвал Каменник” – ТЕЦ Бобов дол
-Рекултивация и консервация на сгуроотвал “Сухото дере”
-“Главни канализационни колектори гр. Сапарева баня”
-“Канализационни колектори – гр. Дупница”
-“Строителство на подпорни стени на храм “Рождество Богородично” - гр. Сапарева баня.
-“Корекция на дере “Реджов дол” - с. Овчарци, общ. Сапарева баня”
-“Овладяване на свлачище на р. Вария - с. Ресилово”
-“Овладяване на свлачище - с. Смочево, общ. Рила”
-“Рекултивация “Медодобивен комбинат – Пирдоп”
-“Канализация курортна зона “Паничище” към посетителски център на МОСВ и новостроящ се храм “Св. Ив. Рилски”
-СМР на Черква “Успение на Св. Богородица”, с.Сапарево
-“Реконструкция на външен водопровод от т. А до т. В22” с. Сапарево

За професионализма, високото качество и коректността при изпълнение на
горните обекти на "СИМА" ООД са издадени следните референции :
-Референция от ТЕЦ Бобов дол
-Референция от Пътно поддържане – Дупница
-Референция от Община Сапарева баня
-Референция от “Екоинженеринг” ООД гр. Дупница
-Референция от “Водоснабдяване и канализация- Дупница” ЕООД
-Референция от “Астрой Глобъл Комерс” ООД гр. София
-Референция от Областен управител на Област Кюстендил